KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Firmamızda, kabul edilebilir hata oranlarından bahsetmenin yanlış olduğu düşüncesiyle, ‘sıfır hata’ ya ulaşmak için makine ve proses yetenekleri izlenerek, yeterliliklerin yükseltilmesi amacıyla her yıl yeni yatırımlar yapılmaktadır.

Kalite geliştirme çalışmalarında; Beyin Fırtınası, 6 Sigma Projeleri, FMEA Analizleri, PDCA, SPC, Poke Yoke , Kılçık (Ishikawa) Diyagramı,

Pareto Analizi ve Problem Çözme Teknikleri Ekipleri gibi kalite teknikleri kullanılmaktadır.

Ürünlerimizin son kullanıcı performansları; kalite ekibimizin yaptığı Laboratuar Deneyleri, Ürün Audit ve Çalıştırma-Ömür Testleri ile güvence altına alınmıştır.

Hammadde girişinden ürün çıkışına kadar laboratuarımızda bulunan cihazlar ( MFI, Profil Projeksiyon, CMM(3 Boyutlu Ölçüm Aleti), Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı, Renk Ölçüm Cihazı, Nem Ölçer, Ömür Test Aparatları vb.) ile üretmiş olduğumuz ürünler garanti altına alınmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

YMB’ de Kalite Politikamızın temel çizgisi aşağıda belirlenmiş olup, kalite hedefleri için de çerçeve oluşturulmaktadır.

 

*Satış ağımızı genişleterek kendi sektörümüzde bilinen marka haline gelmek,

*Müşteri memnuniyetini sağlamak ve bunun için en uygun çözümü üretmek,

*Rekabet koşullarını gözeterek maliyetleri en düşük seviyede tutmak,

*Siparişleri istenilen kaliteye uygun ve zamanında teslim etmek,

*Ekip çalışmasını teşvik ederek süreçlerimizi sürekli iyileştirmek, 

*İnsan ve çevre sağlığına karşı duyarlı olmak,

*Uygulanabilir şartları sağlamak

İSG POLİTİKAMIZ

  • Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için en uygun teknoloji ve yöntemleri uygulamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması için gerekli eğitim faaliyetleri düzenlemek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat ve Yönetmeliklerine uymak
  • Güvenlik kurallarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
  • Tüm riskleri değerlendirip koruyucu önlemler almak.